Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 94
Po inštalácii sú v aplikácii predvolené niektoré nastavenia podľa najčastejšie používaných možností. Aplikáciu je však možné nastaviť podľa Vašich požiadaviek. Je však dôležité aby každá prevádzka (aj tá najjednoduchšia) mala aspoň tieto štyri základne nastavenia: Nastavenia nájdete v okne Nastavenia... Viac...
Mnohé nastavenia vyžadujú nastavenie masky automaticky generovaného číslovania. S nastavením masky sa vždy nastavuje aj obdobie generovania masky. Masku je možné nastavovať takmer pre všetky druhy dokladov v aplikácii. Ak chcete masku zmeniť alebo upraviť, vyberte si v Nastaveniach aplikácie konkrétny... Viac...
On-line predaj je predaj na fiskálnej tlačiarni (prípadne na registračnej pokladnici) cez počítač. V počítači pripravíte doklad (cez okno Predaj ) a počítač následne doklad odošle na fiskálnu tlačiareň, ktorá doklad vytlačí. Najprv si napíšeme kroky, podľa ktorých nastavíte on-line predaj. Následne si... Viac...
Off-line predaj znamená, že zákazník nepredáva cez počítač, ale položky účtuje priamo na registračnej pokladni. Jednotlivé účtované položky sa do pokladne pošlú z aplikácie. Zákazník celý deň predáva cez registračnú pokladnicu, pričom počítač nemusí mať vôbec zapnutý. Na konci dňa sa pokladňa pripojí... Viac...
Po nainštalovaní aplikácie je potrebné nastaviť niektoré nastavenia (kontaktné údaje a podobne). Tento článok Vás prevedie najdôležitejšími nastaveniami, na ktoré by ste nemali zabudnúť. Po nainštalovaní je síce aplikácia predkonfigurovaná tak, aby bežná prevádzka mohla začať okamžite pracovať bez zložitej... Viac...
Hlavným dôvodom vytvárania záloh je vytvorenie kópie všetkých údajov aplikácie, ktoré je možné načítať v prípade straty originálnych údajov (napríklad poškodením počítača). Po nainštalovaní je aplikácia nastavená na vykonávanie záloh po každom vypnutí aplikácie na lokálny počítač. Zálohovanie je vhodné... Viac...
V tomto článku sa dozviete, ako aplikácia narába s konfiguračnými súbormi, aké konfiguračné súbory existujú a aké je ich odporúčané umiestnenie. Pre niekoho, kto aplikáciu skladového hospodárstva len používa, nie je potrebné tieto znalosti ovládať. Tieto informácie sú primárne určené servisným technikom,... Viac...
Hlavným dôvodom vytvárania záloh je vytvorenie kópie všetkých údajov aplikácie, ktoré je možné načítať v prípade straty originálnych údajov (napríklad poškodením počítača). Po nainštalovaní je aplikácia nastavená na vykonávanie záloh po každom vypnutí aplikácie na lokálny počítač. Zálohovanie je vhodné... Viac...
Tento článok opisuje aktualizáciu staršej verzie aplikácie na verziu 1.34.xxx. Aktualizácia môže byť vykonaná s ktorejkoľvek staršej verzie aplikácie. Kroky, ktoré by ste nemali pri aktualizácii vynechať: Pred aktualizáciou Zákazník môže používať vlastné výstupy. Preverte si ich dostupnosť. Zákazník... Viac...
V tomto článku si povieme, ako nastavíte snímač čiarového kódu (skener čiarového kódu) pre použitie v predaji. V článku si povieme: Nastavenie snímača Pre lokálny počítač Na on-line pokladni Nastavenie módu predaja Nastavenie módu pridávania položiek O spôsobe použitia snímača čiarového kódu si môžete... Viac...
Aplikáciu kelp.exe je možné spustiť s rôznymi parametrami. V tomto článku budú tieto parametre vymenované a vysvetlené. Ako príklad si uvedieme parameter pomoc , ktorý keď použijete, zobrazí sa Vám internetové okno s týmto návodom. Spustenie s parametrom pomoc vyzerá takto: kelp.exe pomoc Uvedieme si... Viac...
Pri zmene akýchkoľvek nastavení je potrebné aplikáciu vypnúť a zapnúť, aby sa korektne aplikovali. Nastavenie POS Predaja má vplyv na všetkých klientov (predajné miesta), ktoré pracujú v POS režime na dotykovom zariadení ako iKelp POS Pokladňa alebo ako modul POS Predaj. Režim predaja - určuje hlavné... Viac...
Pri zmene akýchkoľvek nastavení je potrebné aplikáciu vypnúť a zapnúť, aby sa korektne aplikovali. Nastavenie POS Predaja má vplyv na všetkých klientov (predajné miesta), ktoré pracujú v POS režime na dotykovom zariadení ako iKelp POS Pokladňa alebo ako modul POS Predaj. Použiť obrázok na pozadí - možnosť... Viac...
On-line predaj je predaj na fiskálnej tlačiarni (prípadne na registračnej pokladnici) cez počítač. V počítači pripravíte doklad (cez okno Predaj alebo cez POS Pokladňu ) a počítač následne doklad odošle na fiskálnu tlačiareň, ktorá doklad vytlačí. Najprv si napíšeme kroky, podľa ktorých nastavíte on-line... Viac...
V tomto návode opíšeme vhodné nastavenia pre výrobu. Článok je vhodný pre prevádzky, ktoré používajú receptúry a suroviny napríklad pre riešenie rozlievaného alkoholu, výrobu potravinárskych výrobkov (bagety) a pre ďalšie výroby rôznych výrobkov vo vlastnej výrobe. Pri výrobe sa vytvárajú nové príjemky,... Viac...
V tomto návode si opíšeme ako nastaviť zaokrúhľovanie pre on-line predaj v aplikácií iKelp Predajca. Nastavenie zaokrúhľovania je veľmi dôležité, inak by hodnoty mohli byť napríklad orezané a výsledná hodnota by nemusela sedieť. Zaokrúhlenie pre on-line musíte spraviť ručne. V iKelp POS Manažéri nie... Viac...
Použite prednostne TCP/IP komunikáciu. Cez súbory je komunikácia výrazne pomalšia a jej podpora končí 12/2013. Cez súbori nemusí byť podporovaná úplná funkcionalita aplikácie podľa správania v návodoch. Predaj cez súbory sa používa len zriedka a odporúča sa používať klasickú sieťovú TCP/IP komunikáciu.... Viac...
Čo získavate ako užívateľ aplikácie: pracujete vždy s aktuálnou verziou aplikácie nové verzie Vám prinášajú nové funkcie a zlepšenia rýchlejšie získate výsledky spätnej väzby od užívateľov sťahovanie aktualizácií prebieha iba v čase, kedy nie je zaťažená linka, užívateľ teda nie je obmedzovaný pri práci... Viac...
Aplikáciu kelp.exe je možné spustiť s rôznymi parametrami. V tomto článku budú tieto parametre vymenované a vysvetlené. Ako príklad si uvedieme parameter pomoc , ktorý keď použijete, zobrazí sa Vám internetové okno s týmto návodom. Spustenie s parametrom pomoc vyzerá takto: kelp.exe pomoc Uvedieme si... Viac...
Aplikácia iKelp Predajca je navrhnutá tak, aby mohlo pracovať viac užívateľov nad jednou databázou. Z pohľadu technického riešenia rozlišujeme dva scenáre: Viacero počítačov pristupuje k jednej databáze, ktorá sa nachádza v spoločnom zdieľanom priečinku (disku) - v tomto prípade sa využíva služba operačného... Viac...
Aplikáciu jedalen.exe je možné spustiť s rôznymi parametrami. V tomto článku budú tieto parametre vymenované a vysvetlené. Ako príklad si uvedieme parameter pomoc , ktorý keď použijete, zobrazí sa Vám internetové okno s týmto návodom. Spustenie s parametrom pomoc vyzerá takto: jedalen.exe pomoc Uvedieme... Viac...
Tento návod je aplikovateľný len na zákazníka, ktorý už používa Predajca Cloud a následne sa pripája novy zriadený POS Mobile (vo variante s čistou databázou), alebo keď sa zákazníkovi zriaďuje POS Mobile a Predajca Cloud súčasne. V aplikácii Predajca Cloud vykonať nasledovné úkony: Pridanie licencie... Viac...
Ak je pre on-line predaj používaná registračná pokladňa, tak pre dané typy podľa tabuľky z toho vyplývajú nasledovné obmedzenia, nakoľko nie je technicky možná iná realizácia pri komunikácii s daným zariadením. Preto odporúčame pri on-line predaji využívať fiskálne zariadenia, ktoré sú na tento režim... Viac...
Čo robiť ak sa Vám pri inštalácii aplikácie iKelp Predajca zobrazí nasledovné chybové hlásenie? Při použití nastavení zabezpečení došlo k chybě. Users není platný uživatel či skupina.... Na obrázku je hlásenie, ktoré sa môže zobraziť pri inštalácii ak v systéme Windows nie sú správne vykonané všetky... Viac...
Windows pri klientsky operačných systémoch má v záujme ušetriť čo najviac elektrickej energie (obzvlášť ak ide napríklad o tablet či notebook) a tak vypína jednotlivé periférie, ktoré sú v nečinnosti, to však môže sposobiť nečakané nepredvídateľné situácie, kde následne nie je možné zariadenie použiť.... Viac...
Tento krátky návod popisuje, ako je možné užívateľovi v aplikácii iKelp Predajca Cloud zmeniť prihlasovacie heslo. Ak máte aplikáciu iKelp Predajca Cloud spustenú, pomocou klávesovej skratky Ctrl Alt End je možné vyvolať otvorenie dialógového okna Zabezpečenia systému Microsoft Windows. Na obrázku vidíte... Viac...
Tento návod popisuje nastavenie Skladových pohybov a Druhov dokladov v aplikácii v prípade, že používate viacero skladov. Ak v aplikácii iKelp Predajca máte vytvorených viacero skladov, po vytvorení nového skladu sa automaticky vytvoria na danom sklade druhy pre skladové pohyby, rovnako aj pre finančné... Viac...
Inštalujete aplikáciu iKelp Predajca ako sieťovú verziu a na klientských PC ju neviete spustiť? Zobrazuje sa Vám niektoré z nižšie uvedených hlásení, alebo Vám po zadaní prihlasovacieho mena a hesla aplikácia nezobrazí žiadne hlásenie a zatvorí sa? Prípadne sa Vám zobrazí okno na vyplnenie licenčných... Viac...
Stáva sa Vám na prevádzke, že nestíhate vytvoriť príjemku na tovar, ale tento už potrebujete predať zákazníkovi? V tomto návode Vám predstavíme nastavenia, ktoré predaj do mínusu umožňujú. Nastavenia V aplikácii rozlišujeme globálne nastavenia, resp. nastavenia chovania aplikácie a nastavenia práv užívateľov... Viac...
Máte aplikáciu iKelp Predajca nainštalovanú ako sieťovú verziu a na niektorých PC neviete aplikáciu spustiť? V tomto návode Vám predstavíme dve najčastejšie situácie ktoré v tomto prípade môžu vzniknúť a predstavíme Vám, ako je možné ich riešiť. Databáza je vyššej verzie! Aplikácia sa teraz ukončí. Na... Viac...